Latinský ruženec

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (Prežehnanie) (Verím v Boha) CREDO in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a

Prečo som kresťan?

V jednej krajine bola vo voľnej chvíli medzi záchranármi debata o svetových náboženstvách. Bol medzi nimi aj jeden kresťan. Od svojich kolegov dostal otázku: „Prečo si kresťanom? Má to nejaký zvláštny zmysel?“ On im odpovedal nasledujúcim príbehom: Istý muž išiel krajinou a spadol do hlbokej jamy. Kričal o pomoc, lebo sám si nevedel poradiť. Steny

Turista a mních

Istý turista prechádzal krajinou a hľadal si nocľah. Prišiel k jednému kláštoru a poprosil, aby ho ubytovali. Mnísi mu to dovolili. Jeden brat turistu sprevádzal po kláštore a ukázal mu celu, kde mal spať. Turista bol prekvapený. Vo všetkých izbách bola len posteľ, stôl a kríž na bielej stene. Vy tu máte všetci takéto izby?!

Svätá Perpetua – Duchovná gladiátorka

„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ Ef 6, 11 – 12 Nerovo prenasledovanie bolo len zlomkom satanovho besnenia, ktorý sa na kresťanoch vyvršoval pomocou Rímskeho impéria. Na začiatku jeho vlády  bolo kresťanstvo považované za

Ruženec Lásky

Odporúčame sa ho modliť ráno alebo večer v uvedomení si Ježišovho objatia a jeho lásky. Na začiatku: Verím v Boha Otče náš 3x Zdravas Mária Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému Na veľkých zrnkách: Môj milovaný Ježišu, ďakujem ti, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil. Som šťastný, že ma