Modlitba k Najsvätejšej Trojici


Živý a pravý Bože, klaniam sa tvojej Božskej vznešenosti. Vzdávam ti úctu celou mysľou, celým srdcom a celou dušou. Obetujem ti svoj život a svoju prácu. Odovzdávam sa do tvojich rúk a so slepou vierou sa zverujem tvojmu milosrdenstvu. Prosím ťa o odpustenie mojich hriechov. Pomáhaj a chráň ma každú chvíľu môjho života. Ukry ma pod tvoje krídla. Večný Bože, vo svojej všemohúcnosti a vznešenosti ma osloboď od všetkých zákerných úkladov diabla a od každého zla. Daj mi silu a vytrvalú túžbu, aby som na tvoju slávu a pre moju spásu zachovával tvoje prikázania, ktoré nachádzam vo Svätom písme. Sláva Otcu…

Ježiš Kriste, jediný Otcov Syn a môj starší brat: Ježišu, môj osloboditeľ a učiteľ, skrze tvoje umučenie a smrť ma osloboď od zákerných úkladov diabla a od každého zla. Nedaj, aby som podľahol zvodom a pokušeniam diabolského nepriateľa. Daj, aby som posilnený tvojim telom a tvojou krvou, kráčal k tebe s veľkou vierou ako tvoj učeník. Sláva Otcu…

Duchu Svätý a mocný, skrze tvoju prítomnosť vo mne a vo svätej Cirkvi ma osloboď od zákerných úkladov diabla a od každého zla. Osvecuj a posilňuj ma svojimi darmi a charizmami, aby som spoznal a odmietal nepriateľove úklady proti viere a katolíckej morálke. Dodaj mi tvoju vzácnu útechu, ktorá prevyšuje každú inú útechu, čo mi ponúka svet a pomáhaj mi žiť v pravde a láske. Sláva Otcu… 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.