Modlitba optinských starcov


Daj mi, Pane s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento deň prinesie. Daj aby som sa celkom oddal tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto  dňa ma naprávaj a poúčaj vo všetkých veciach. Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, nauč ma prijať ich pokojne a s pevným presvedčením, že všetko spĺňa tvoju svätú vôľu. Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom, čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od teba. Nauč ma úctivo a rozumne nažívať s každým členom mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie ani zármutok. Udeľ mi Pane, silu prekonať námahy dňa a znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.