Jeden muž prišiel k holičovi, aby sa dal ostrihať a oholiť ako obvykle. Začali sa rozprávať, rozprávali o mnohých rozličných veciach a témach. Zrazu sa zvrtla reč na tému Boh. Holič hovorí: „Pozrite sa, je neverím, že Boh existuje.“

Z: „Prečo si to myslíte?“ pýta sa zákazník.

H: ,,Je to jednoduché, stačí vyjsť na ulicu a uvidíte, že Boh neexistuje. Povedzte mi, keby existoval, bolo by toľko chorých ľudí ? Bolo by toľko opustených detí ? Ak skutočne existuje Boh, bolo by toľko trápenia a bolesti ? Ako môžem milovať Boha, ktorý dopustí toto všetko…“Zákazník sa na chvíľu zamyslel, ale neodpovedal, pretože sa nechcel začať hádať…“

Holič skončil svoju prácu a zákazník odišiel. Len čo vyšiel na ulicu, uvidel muža s dlhými vlasmi, s dlhou bradou, neupraveného a špinavého. Bolo to veľmi dávno, keď mal tento muž naposledy ostrihané vlasy. Zákazník sa vrátil späť k holičovi a hovorí: ,,Viete čo ? Holiči neexistujú !“

H: ,,Ako to môžete povedať?“ pýta sa holič prekvapene. Ja som holič a som tu. Práve teraz som vás dostrihal, oholil…“

,,Nie!“ zvolal zákazník. Holiči neexistujú, pretože keby boli, nebolo by toľko neupravených ľudí s dlhými vlasmi a dlhou bradou, ako ten muž vonku !“

H: ,,Jéj, holiči existujú to len ľudia ich nevyhľadávajú… “

Z: ,,Presne !!! Je to tak. Boh existuje. Čo sa stalo je len to, že ľudia ho nenasledujú, ani ho nehľadajú. Preto je toľko bolesti a trápenia na svete…“


,,Boh stvoril dokonalý svet, zlo nepochádza od Boha, nemá vlastnú skutočnosť, je len nedostatkom dobra…“ (Sv.Tomáš Akvinsky)


Je vážne bolesť, utrpenie a nenávisť na tomto svete, dôkazom toho, že Boha niet….? 

Pre niekoho to môže byť veľmi zložitá a ťažká otázka a v mnohých môže vzbudzovať rôzne názory a odpovede. Ale môj osobný pohľad na túto vec je taký, že : Nie Boh, ale my ľudia si môžeme za všetko zlo, čo sa deje medzi nami a to je jednoducho realita, ktorá zostáva u mnohých nepochopená ! Koľko krát sa môžeme rozhodnúť pre lásku a odmietneme ju. Koľko krát nám Kristus ponúka pokoj, ale my ho nechceme. Ježiš nás bez únavy volá do života plného radosti a my predsa nepočujeme. Ukazuje nám cestu do večnosti a predsa kráčame iným smerom. Kde je potom chyba ak sa toto všetko deje ? Je v Bohu, alebo si môžeme za to my sami ?

Boh nechce vojny. Nechce smútok a beznádej v duši človeka. Neteší sa ani keď človek trpí, ale naopak súcití spolu sním a potešuje ho. Boh nechce aby v nás prevládala smrť, ale život a to je veľmi dôležité a dobré vedieť… !

 „Ak sa však človek  rozhodne pre zlo, nič iné ako zlo nemôže očakávať „

Ako to teda všetko je ? Pre mnohých je táto otázka ako keby neriešiteľná a pri tom to vôbec nie je pravda. Otázka utrpenia a bolesti na svete sa skrýva v nás samých. V našom svedomí, ktoré nám dal Boh, aby sme mohli skúmať samých seba.

Ak sa rozhodnem pre dobro a začnem ho naplno prežívať svojím životom, bytím a dušou, tak dávam okamžite menej priestoru zlu. Ak začnem viac milovať a túžiť po láske, tak na svete bude menej nenávisti. Ak budem viac pomáhať druhým, sebectvo sa bude pomaly vytrácať…. Chápete už tú logiku ? A toto nás všetkých Ježiš učí svojim životom a príkladom. Chce aby sme boli bojovníkmi pravdy a dobra. Chce aby sme sa milovali a pomáhali si navzájom. Túži po našej jednote medzi nami, ale aj medzi ním samotným. Ježiš nám však dáva jeden úžasný dar a to je dar slobody. Nikoho nenúti milovať a vyberať si dobro. Je len na nás ako sa rozhodneme. Pamätajme však, že ak si zvolíme zlo, nie je to vinou Boha, ale problém je v nás a v našom rozhodnutí. Boh to nechce, ale čo má robiť keď mi sami to konáme. Rád by zasiahol, ale keďže je láska, musí byť aj na plno sloboda. A kde je sloboda tam je voľnosť z ktorej pramení možnosť výberu medzi dobrom a zlom. Čo si teda vyberieš ty ?

Nedávajme Boha medzi fiktívne postavy, kvôli tomu, že je na svete toľko neoholených, neostrihaných a neupravených ľudí. To neznačí o jeho neexistencii. On je reálny, ale ak sa mi sami nerozhodneme pre neho, darmo mu budeme dávať za vinu skazenosť tohto sveta. Otvorme si srdce pre dobro a zlo sa začne vytrácať…

,,Nenávisť a zlo vo svete v nás nemôže vzbudzovať  pocit a názor že Boha niet, jediné na čo ma právo poukázať, je možnosť voľby ktorá má následky ! „

 

Rozhodni sa +


 

Dávid Holubjak
 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.