Jeden starček ateista sa raz vybral k chýrnemu kňazovi. Dúfal, že mu konečne pomôže vyriešiť problémy s vierou vo vzkrieseného Ježiša. Musel chvíľu čakať, lebo pán farár mal akúsi návštevu. Keď ho kňaz zbadal stáť na chodbe, vstal a s úsmevom mu priniesol stoličku. Len čo návšteva odišla, kňaz uviedol starého pána dovnútra, a len čo sa dozvedel, o čo ide, naširoko sa rozhovoril. Po obsažnom dialógu sa zo starého ateistu stal veriaci, ktorý prejavil túžbu vrátiť sa k Božiemu slovu, k sviatostiam a k dôvere v Pannu Máriu. Spokojný, ale aj trochu prekvapený kňaz sa ho spýtal: „Povedzte mi, ktorý argument z toho dlhého dialógu vás presvedčil, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych a že Boh jestvuje?“

,,To gesto, že ste mi priniesli stoličku, aby som nemusel čakať postojačky,“ povedal starček…“


 

Keď som sa raz zamýšľal nad tým, ako mám najlepšie ukázať krásu  a pravdivosť našej kresťanskej viery, tak som si vždy myslel, že je na to potrebná veľká znalosť, múdrosť a odbornosť v tomto smere. Stále som si myslel, že na to aby som mohol hovoriť a svedčiť o Ježišovi, potrebujem kopec nadobudnutých informácií a argumentov. Ale to nie je až tak, veľká pravda ! Pri tomto uvažovaní som zabudol na to krásne evanjeliové vyznanie Ježiša Krista, ktorý nám všetkým odkazuje a zanecháva toto hlboké posolstvo: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 18- 3)

Je naozaj dobré poznávať a prenikať do tajuplnosti viery, tak ako je aj dobré sa vzdelávať vo viere ! Táto činnosť otvára človeku totiž nový obzor a pohľad viery.  Ale myslím si, že maličký skutok čistej lásky je oveľa viac, ako veľké a hlboké poznanie Boha, ktoré nevedie k ničomu. A práve týmto by sme sa mali riadiť v tejto modernej a ťažkej dobe. Vieme totiž, že ľudia hľadajú odpovede na veľké otázky, každý predsa hľadá zmysel svojho života a pýta sa načo je vlastne na tejto zemi. A práve my kresťania by sme mali týmto ľuďom ukazovať zmysel života. Je našou povinnosťou im pozdvihnúť oči k  živému Bohu ! Ale ako nájsť ten správny spôsob a ako im najlepšie a najkrajšie vyjadriť tajomstvo  Ježiša Krista ? Odpoveď je v celku jednoduchá. Reálnosť a prítomnosť Boha v našich životoch, ukážeme najlepšie v našich činoch ! Ak budeme žiť svoju vieru celým srdcom a celou dušou, tak svet sa bude pomaly premieňať. No veľmi dôležité sú skutky našej viery poháňané láskou….. !

,,Viac ako znalosť, je dôležitá činnosť ! „

Ako teda zmeniť ateistu, budhistu, moslima alebo človeka ktorý hľadá Boha ? Tu je práve dôležitá tá jednoduchosť viery, ktorá musí byť však prepojená s láskou, inak by nemala zmysel a bola by neúčinná. Objav krásu jednoduchosti a meň postupne celý svet. Buď jednoduchý vo viere a zachovávaj si v nej detskosť. Ježiš túži viac po úprimných a jednoduchých, ako po vzdelaných a neúprimných dušiach. Chce aby sme boli ako deti. Chce aby sme menili svet láskou a nie vzdelanosťou, hoc je dobrá a potrebná ! No čo chcem týmto článkom povedať ? Chcem ťa vyzvať, aby si sa stal evanjelizátorom jednoduchosti ! Viem, že je ťažké zmeniť svet a ukázať všetkým Božiu lásku. Je to priam nemožné v dnešnej dobe. Ale nie všetko je nemožné a neuskutočniteľné ! Vyzývam ťa, aby si robil skutky jednoduchosti. Nikdy nevieš, čo všetko to môže priniesť a aké ovocie sa v tom postupne ukáže.

,,Robte jednoduché činy a robte ich s láskou ! „

 

 

Buď evanjelizátorom jednoduchosti ! +

Dávid Holubjak

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.