– Keď som rozmýšľal o čom bude ďalší článok na tomto blogu, tak som popravde ani nevedel o čom mám písať a s čím sa mám podeliť. V tom momente sa však v mojej mysli objavila dávno stratená spomienka z prvého ročníka na mojej strednej škole. Pokladám to, za ako také vnuknutie Ducha Svätého, ktorý chce a túži na plno pôsobiť v mysli, srdci a duši človeka. A tak som sa rozhodol napísať o udalosti, ktorá ma celkom zasiahla a pomohla mi uvedomiť si pár vecí…..

Keď som bol ako prvák na strednej škole, tak sme mali vrámci nášho vyučovania aj hodiny telesnej výchovy, čo nie je samozrejme nič zvláštne a nezvyčajné v našom školskom systéme. Nejde však o tú hodinu, ale o to, čo sa na nej udialo. Pamätám si, že vtedy som strávil čas na tejto hodine takým cvičením si v posilke. Na krku som mal taký väčší Benediktínsky krížik, ku ktorému som mal veľkú úctu, lebo bol znakom môjho obrátenia, ktoré som v tom čase prežíval. Ale prečo toto všetko píšem a načo je to dobré ? Na tej hodine prišiel za mnou jeden spolužiak a opýtal sa ma prečo nosím na krku symbol smrti a utrpenia ? Nevedel som mu na túto otázku dobre odpovedať,  ale keď sa ma to opýtal, tak ma to veľmi vnútorne zasiahlo, lebo som nikdy predtým nerozmýšľal nad symbolikou kríža. Ako som mu mohol odpovedať keď som sám nevedel, čo to znamená. No táto skúsenosť mi pomohla nahliadnuť hlbšie do tajomstva Kristovho daru, ktorým je Jeho kríž… 

Je vážne kríž symbol smrti a utrpenia ? Alebo je za tým niečo iné, tajomnejšie a dokonca krajšie… ? 


 

Dovoľte mi sa podeliť s vami o slová Blahoslaveného Tomáša Kempenského, ktorý napísal o kríži tieto nádherné slová…

,,V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je obrana proti nepriateľom, v kríži je zdroj nebeskej slasti, v kríži je posila mysle, v kríži je duchovná radosť, v kríži je vrchol čnosti, v kríži je dokonalá svätosť. Len v kríži je spása duše a nádej večného života. Vezmi teda svoj kríž a choď za Ježišom, tak vojdeš do večného života…. ! „

Je teda kríž symbolom smrti, bolesti a utrpenia ? Pred príchodom Ježiša na túto zem tomu mohlo byť tak, ale keď prišiel Kristus medzi nás a odišiel skrze kríž do večnosti, tak mu dal novú pečať. Pečať lásky a milosrdenstva. Pečať spásy a dverí do večného života. Dokonale na ňom ukázal nekonečnú a dávajúcu sa lásku k celému ľudstvu.  Prišiel a dal utrpeniu zmysel skrze obetu. Ukázal, že je všemohúcim Bohom keď skrze kríž porazil smrť a povstal opäť k životu !

Nie kríž si dáva sám od seba túto pečať, ale Ježiš mu ju dáva. Nie kríž sa mení na symbol lásky, ale Kristus ho mení na symbol lásky…

Tak čo si máme vlastne myslieť o Kríži ? Pre niekoho to môže byť stále symbol smrti a bolesti, ale pre kresťana by mal predstavovať symbol nekončiacej sa a stále prítomnej lásky ! Kristus stále pôsobí skrze kríž, lebo nás stále a nekonečne miluje…

Dokonca nám dal aj dar pozemského kríža, ktorý si nesie každý z nás. Je to milosť ktorú sme od neho dostali ako milované deti. Je to dar. Niekto si nesie kríž ťažkej a namáhavej práce a niekto kríž chudoby. Iní zase kríž plný bolesti a chorôb. Sú rôzne kríže ktoré nesieme na tejto pozemskej púti, ale práve v nich  by mal kresťan nachádzať obrovskú milosť od Ježiša. Prečo ?  Lebo jedine skrze kríž, ktorý si nesieme, sme schopný sa čo najbližšie pripodobniť Ježišovi. Musíme to však všetko obetovať tak, ako sa On obetoval skrze nás. Musí to byť obeta lásky…

Takže, čo je Kríž ? 

Kríž je dar a tajomstvo. Kríž je cesta ku Kristovi. Kríž je obeta. Kríž je znak lásky. Kríž je možnosť sa zjednotiť so živým Bohom. Kríž je volanie Ježiša. Kríž je jeho túžba po tebe… ! 

,,Kristov Kríž je najväčším vyznaním lásky v dejinách ľudstva ! „


Na záver vám ešte raz ponúknem slová Tomáša Kempenského :

On šiel pred tebou, niesol svoj kríž a zomrel za teba na kríži, aby si aj ty niesol svoj kríž a túžil zomrieť na kríži. Lebo ak s ním zomrieš, budeš s ním aj žiť a keď mu budeš druhom v utrpení, budeš sním i v sláve. Všetko sa zakladá na kríži a všetko záleží na smrti : a niet inej cesty k životu a k pravému vnútornému pokoju ako cesta Svätého kríža a každodenného umŕtvovania.

,,Choď, kade chceš, hľadaj čo chceš a nenájdeš krajšiu cestu hore a bezpečnejšiu tu dolu ako cestu Svätého kríža…“

 

 

Buďte požehnaní + 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.