1.Modlitba srdcom – Znamená, že mám svoj pravidelný každodenný program modlitby – ráno, na obed i na večer. Môžem sa pomodliť rôzne modlitby ako napríklad : Anjel Pána, Otče náš a k tomu pridám aj vlastnú modlitbu. Matka Božia, Panna Mária, obzvlášť žiada, aby som sa denne modlieval srdcom sv. ruženec, preto je dôležité aby som túto drahocennú modlitbu zo svojho života nikdy nevylučoval. Okrem toho existuje aj vnútorná modlitba srdca, keď si v myšlienkach pri práci alebo pri plnení svojich povinností spomeniem na Boha, ďakujem Mu, chválim Ho a prosím, (takisto i na Pannu Máriu, anjelov, svätých a zvlášť na môjho anjela strážneho, nebeského pomocníka, ktorého mi Boh daroval)

2. Eucharistia – S veľkou láskou a vierou v prítomnosť živého Boha by som sa mal zúčastniť na sv. omši tak často, ako len môžem. Minimálne však v nedeľu a v prikázaný sviatok. Mal by som využiť aj chvíle adorácie pred Pánom Ježišom, vystaveným vo Sviatosti oltárnej, z ktorej prúdia lúče svetla a milosti, ktoré pretvárajú, posväcujú, uzdravujú a oslobodzujú moju dušu. Pamätaj, že človek skôr prežije bez slnka, ako kresťan bez Eucharistie.

3. Sväté písmo -Mal by som ho mať na osobitnom mieste v dome, aby som si vážil slovo živého Boha, ktorý je Pravda. Každý deň by som si mal prečítať aspoň kúsok, najlepšie ráno pri rannej modlitbe, aby vo mne mohlo dané slovo pôsobiť počas celého dňa. Vzbudím si úmysel – čo mi chce Duch Svätý povedať a ako chce meniť moju dušu. Žiaden úžitok nebudem mať vtedy, ak budem Božie slovo čítať iba z povinnosti, alebo teoreticky a nebudem mať odhodlanosť podľa neho meniť svoj život.

4. Pôst -Veľká zbraň proti pôžitkom, hriechu, zvlášť proti zvykovým nerestiam a proti všetkým spôsobom zlého. Môžem si vybrať pôst podľa formy, ktorú dokážem zvládnuť. Ak som zdravý, môžem sa postiť, napríklad v stredu a v piatok o chlebe a vode. Ak mám zdravotné problémy ( malátnosť, anémiu a pod….) môžem si vybrať niečo náhradné, čoho sa zrieknem  ( alkohol, cigarety, televízia, počítač )  alebo si skromnejšie prispôsobím stravu. Najlepšie je spôsob pôstu konzultovať so svojim duchovným otcom. 

5. Mesačná spoveď – Je veľmi dôležitá. Bez Boha nemôžem nič urobiť. Ak by som zhrešil a potreboval prísť skôr, nebudem čakať ale prídem hneď. Najdôležitejšie je nezamlčať nič, ani keby som sa veľmi hanbil a bál, čo mi na to kňaz povie. Spovedám sa Pánovi Ježišovi, ktorý úplne vidí do môjho srdca. Vyznám čo najviac – ťažké i ľahké hriechy a nikdy nepoviem, že nemám hriech. Nikdy si nesmiem myslieť, že som dobrý, alebo lepší ako iní. Potrebujem skutočnú ľútosť pre Pánom a pevné predsavzatie zmeniť sa a vzdávať sa hriechu. Od jednej spovedi k druhej by som sa mal o určitý kúsok posunúť v pred. 

Modlitba srdcom, Eucharistia, Sväté písmo, Pôst a Mesačná poveď. Toto všetko sú skutočné poklady Katolíckej Cirkvi, ktorá nám ich ponúka po dlhé stáročia, aby sme žili dobrý duchovný život. Je preto len na nás, ako tieto poklady využijeme a aplikujeme do svojho vlastného života. Tak čo, ako ich využiješ ty  ? Buďte požehnaní + 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.