Prečo sa Boh dáva človeku v Eucharistii ?

„Eucharistia ukazuje postoj k druhému človeku a zároveň je darom lásky, na ktorý možno odpovedať len vďačnosťou a láskou.“

„Chcem s vami zdieľať lásku – dávať a prijímať. Prijímať z potreby srdca, dobrovoľne a nezištne. Takúto lásku mi môže dať len človek – stvorenie slobodné vo svojom rozhodovaní, pretože ešte v plnosti nepozná a nezakúša veľkosť mojej krásy, lásky a blaženosť života so mnou a vo mne. Skrývam sa, aby som vás nezotročil veľkosťou svojho daru. Chcem pre vás šťastie, aké si nik z ľudí nedokáže predstaviť a vopred precítiť.“

„Celé dejiny ľudstva a príbeh každého človeka vediem tak, aby ste sa pripravili na zjednotenie so mnou vo večnosti. Teraz sa môžete so mnou stretávať v modlitbe, pri rozjímaní o mojom živote, slove a znameniach, ktoré som vám dal a ktoré vám ustavične dávam. Najvýrečnejším  znamením je moja prítomnosť v Eucharistii. Skrývam sa v hostii. Keď ju požívate, vaša duša sa stretáva so mnou živým a pravdivým, hoc skrytým pre myseľ a telesné zmysly.

Čo sa deje pri premenení ?

„Prichádzam spolu s anjelmi v sláve svojho Otca a obetujem svoje telo na oltári, tak ako som to predpovedal pri Poslednej večeri a ako som to vykonal na Golgote. Obetujem ho pred ľudmi a túžim, aby spolu s mojou obetou položili na oltár svoje srdcia – svoj osud, Nechcem byť sám ako na Golgote. Aj teraz ľudia často stoja a pozerajú sa. Veľmi často kňaz láme moje telo s ľahostajnosťou Rimana, ktorý ma pribíjal na kríž. Povedz im, aby ma nezraňovali svojou ľahostajnosťou, aby sa ma svojím pohľadom a svojimi rukami dotýkali s väčšou jemnosťou a pochopením. Ja sa za nich ustavične obetujem na Golgote oltárov. Ja to všetko vidím a cítim.“

Čo je sväté prímanie ?

„Zvelebenie, aké prednášam Otcovi v tvojom srdci a v tvojej duši. Na tomto zvelebovaní sa musíš zúčastňovať vedome, musíš spojiť svoju obetu s mojou. Rob to zo všetkých svojich síl. Keď prijímaš Eucharistiu, spájaš sa so mnou v obete a pri zvelebovaní Boha Otca. Toto premieňa dušu a dáva jej moju moc.“

Ako prijímať Eucharistiu ?

„Poznávať ma a dotýkať sa ma, sa dá len milujúcim a dôverujúcim srdcom, ktoré je ako srdce dieťaťa. Čím väčšia je viera a láska, tým pevnejšie a silnejšie je zjednotenie so mnou a poznanie je hlbšie.

„Vyhýbaj sa bezmyšlienkovitému a ľahostajnému prijímaniu Eucharistie. Je to veľký hriech a znesvätenie mojej lásky a môjho daru zrodeného v krvi na Golgote. Dieťa moje, ako veľmi sa musím skrývať, aby som nespálil tvoju dušu ohňom svojej lásky a aby som nezabil tvoje telo mocou svojej otcovskej nehy. Tak veľmi milujem a túžim byť milovaný.“

„Nevenuj pozornosť kňazovi, ktorý sprítomňuje moju obetu. Nepozoruj ho, nehodnoť ho. Nevyberaj si svätú omšu, ktorú slúži kňaz, ktorého máš rada. Neprichádzaj na moju obetu kvôli nemu. Prichádzaj len kvôli mne, aby si sa mi obetovala a aby si v Eucharistii prijala môj dar.“

„Zotrvávaj vo mne a buď bdelá. Konaj zadosťučinenie za ľahostajnosť mojich vyvolených. V nedeľu zakúšam veľa ponižovania, keď sa ma moji vyvolení počas sv. omše dotýkajú zatvrdnutým srdcom. Konaj zadosťučinenie za ich vnútorný chlad a prázdnotu s akou ku mne pristupujú. Podávaj mi sladký nápoj svojej lásky, aby som necítil ocot zmiešaný so žlčou, akým ma mnohý ľudia napájajú.

„Som smädný po láske svojich detí a ustavične volám z obetného stola : Žíznim. Túžim po vašich srdciach, aby som ich naplnil svojou láskou, Túžim po čistých srdciach, aby v nich bola iba moja láska.

 

 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.