Kto je to kresťan… ? Čo to vlastne znamená byť kresťanom ? Keď som si prednedávnom kládol túto otázku, natrafil som na slová Sv. Justína, ktorý podáva celému svetu odkrytie toho, čo znamená skutočne nasledovať Ježiša Krista. Nestačí sa kresťanom len volať, ale musíme nimi aj skutočne byť a to zvlášť v dnešnom svete, ktorý je nakazený hriechom a nenávisťou. Kresťan je totiž nástrojom lásky, žije z Lásky a pre Lásku, ktorou je Boh. Je vo svete, ale nieje z tohto sveta…

Čo hovorí o kresťanoch Sv. Justín ? 

,,Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani pôvodom, ani rečou, ani spôsobom života. Nemajú vlastné mestá, nehovoria zvláštnou rečou, nežijú odlišným spôsobom. Ich učenie nie je výsledkom premýšľania hĺbavých ľudí, ani nebránia ľudskú náuku, ako to robia niektorí. Bývajú tak, ako bolo každému súdené, v mestách Helénskych i barbarských. V odievaní a jedle sa prispôsobujú miestnym zvykom. Čo sa týka života, dávajú neuveriteľný príklad vzorného života. Majú vlastnú vlasť, žijú však ako cudzinci. Ako občania majú na všetkom účasť, avšak všade sa chovajú ako cudzinci. Cudzina im je vlasťou a vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní, rodia deti, avšak narodené deti neodhadzujú. Majú spoločný stôl, nie však lôžko. Majú telo, nežijú však podľa priania tela. Žijú na zemi, bývajú však v nebi. Dodržujú dané zákony, spôsobom svojho života však víťazia nad zákonmi. Všetkých milujú a od všetkých sú prenasledovaní. Nepoznajú ich a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich a oni dostávajú život. Žobrú a predsa mnohých obohacujú. Všetkého sú zbavení a všetkým oplývajú. Sú zbavení cti a je im to na ich oslavu. Ohovárajú ich a oni podávajú dôkaz svojej spravodlivosti. Zlorečia im a oni žehnajú. Ubližujú im, a oni to považujú za česť. Keď preukazujú dobrodenia, trestajú ich ako zločincov. Keď ich trestajú, radujú sa, akoby opäť dostali život. A tí, ktorí ich nenávidia, nemajú nijaký dôvod na nepriateľstvo…“ 

Tak čo, podobá sa to na teba ? 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.