Bože príď mi na pomoc

Pane ponáhľaj sa mi pomáhať, Sláva Otcu

Po modlitbe každého z deviatich chórov nasleduje Otče náš a trikrát Zdravas Mária a Sláva Otcu.

 1. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru serafínov, nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen
 2. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru cherubínov, nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen
 3. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru trónov, nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej a úprimnej pokory.
 4. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru panstiev, nech nám Pán udelí milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen
 5. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru síl, nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen
 6. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru mocností, nech nás Pán chráni pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen
 7. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru kniežatstiev, nech Pán naplní naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen
 8. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru archanjelov, nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu. Amen
 9. Na príhovor Svätého Michala a nebeského chóru anjelov, nech nás Pán svojimi svätým anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen

Nasleduje Otče náš na počesť anjelov : Sv. Michala, Sv. Gabriela, Sv. Rafaela a anjelov strážcov.

Záverečná modlitba – Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami, obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby si nás chránil od každého zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

 1. Oroduj za nás slávny sv. Michal, knieža Kristovej Cirkvi
 2. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Modlíme sa – Všemohúci Bože, ty si nám o svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela sv. Michala, za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to, pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.