Deväť duchovných liekov


1. Trošku viac trpezlivosti – aby som znášal tých, s ktorými musím žiť a ktorí mi vôbec nie sú príjemní.

2. Trošku viac vytrvalosti – aby som mohol pokračovať v práci, ktorú musím urobiť, hoci ma odpudzuje.

3. Trošku viac pokory – aby som vytrval na mieste, na ktoré ma priviedol oh, no ktoré sa nezhoduje s mojimi snami a plánmi.

4. Trošku viac zdravého rozumu – aby som prijal ľudí takých, akí sú a nesnažil sa ich prispôsobiť svojim predstavám.

5. Trošku viac obozretnosti – aby som sa nemiešal do cudzích záležitostí.

6. Trošku viac sily – aby som vydržal to, čo nečakane znepokojí moju dušu.

7. Trošku viac veselosti – aby som nedával najavo, že som zranený.

8. Trošku viac nesebeckosti – by som sa snažil pochopiť myšlienky a pocity druhých.

9. A nadovšetko, trošku viac modlitby, aby som Boha pritiahol do svojho srdca a radil sa s Ním.

Neznámy autor

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.