Istý muž mal raz v noci sen. Prisnilo sa mu, že sa po brehu mora prechádza s Bohom. Na nebi sa pohybovali obrazy jeho života. Pri každom obraze si všimol dva páry stôp v piesku : jedny boli jeho a tie druhé patrili Bohu. Keď sa pred ním objavila posledná scéna jeho života, pozrel sa za seba na stopy v piesku a všimol si, že na ceste jeho života bol často len jeden pár stôp. Takisto si všimol, že druhé  stopy chýbali v tých najťažších a najsmutnejších chvíľach jeho života. To ho znepokojilo, a tak sa obrátil na Boha s otázkou : „Bože, povedal si, že ak sa raz rozhodnem ťa nasledovať, celý život ma budeš sprevádzať a nikdy ma neopustíš. Ale pri tých najťažších okamihoch môjho života som si všimol len jedny stopy. Nechápem prečo si ma opustil vtedy, keď som ťa najviac potreboval.“ Boh mu odpovedal : „Moje najdrahšie dieťa, milujem ťa a nikdy ťa neopustím. Vo chvíľach, keď si trpel a prežíval najväčšiu bolesť  a v piesku ostali len jedny stopy, vtedy som ťa niesol na rukách…


Každý človek raz zažije chvíle, ktoré mu v jeho živote prinášajú smútok alebo ťažkosť a to je v našej ľudskej podstate celkom normálne. Niet nijakého človeka na tejto zemi, ktorý by si ani raz neprešiel niečim ťažkým. Čiže prítomnosť ťažkých časov v našom živote je reálna a nie je v našej moci sa jej celkom vyhnúť. Otázka však znie, ako tieto situácie zvládame a sme vôbec schopný ich zvládnuť ? 

Neviem ako také problémy zvláda neveriaci človek, alebo človek iného vierovyznania než je kresťanské, ale osoba nasledujúca Ježiša Krista musí pamätať vždy na to, že On je tu pre nás. Že je tu Kristus, ktorý zomrel na kríži, aby sme mi mali život. On ktorý trpel, nás učí ako milovať a ako zvládať kríže nášho života. Verte mi, že on to vie najlepšie, pretože  svojou smrťou premohol všetko zlo na tomto svete.

Ježiš volá všetkých preťažených k sebe a dáva prísľub, že ich posilní. Je to však pravda ? Ako môže Boh pomôcť, keď sa zdá byť tak ďaleko ? Ako môže byť pri mne, keď je tak ukrytý a nepochopiteľný… ? 

Boh je tu. V tvojom srdci a v tvojej duši je plne prítomný. Nikdy ťa neopustil a ani neopustí. Kristus si nemôže protirečiť lebo je zvrchovaná Láska, nedosiahnuteľné Dobro a nepochopiteľné Milosrdenstvo. On tu je a túži kráčať po celý tvoj život vedľa Teba. Túži ti pomôcť nech sa nachádzaš kdekoľvek. Či sú to problémy v práci, v škole, v manželstve, v kňazstve alebo medzi priateľmi, On je vždy pri tebe. A keď už nevládzeš kráčať po svojich, berie ťa do rúk a nesie ťa vo svoje Láske ! 

Stvoril ťa pre večný život, tak oň bojuj. Stvoril ťa pre lásku, tak miluj. Stvoril ťa pre radosť tak sa usmievaj. Stvoril ťa, lebo chcel aby si bol/a na tomto svete. A ak je Stvoriteľ, je aj Otec a ak je Otec, tak nikdy neopustí svojho syna a svoju dcéru. Vždy tu je pre teba a v každom probléme čaká na to, kedy si nasadneš na jeho ramená, aby si tvoje nohy oddýchli. 


Dávid Holubjak + 

 

 

 

 

 

 

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.