V nočnom videní v Korinte Pán povedal „Neboj sa“ (sk 18,9) Podľa Gréckeho prekladu ho oslovil slovami : „Prestaň sa báť !“ Odvaha nie je absencia strachu, ale je to schopnosť urobiť správnu vec vtedy, keď sa bojíme.


Láska Boha Otca  – zachráň nás

Milosť nášho Pána Ježiša Krista – oživ nás

Zoslanie Ducha Svätého –  posväť nás

 

Svätý Pavol – oroduj za nás

Ty, ktorého Boh zahrnul milosrdenstvom

Ty, ktorému sa zjavil Boží syn

Ty, ktoré si Kristus vyvolil za nádobu

Ty, ktorý si bol určený za hlásateľa pravdy, apoštola a učiteľa národov

Ty, ktorého apoštolát bol potvrdzovaný zázrakmi a znameniami

Ty, ktorý si bol verným služobníkom rodiacej sa Cirkvi

Ty, ktorý si národom daroval Kristovo evanjelium a celý svoj život

Ty, ktorý si nosil kresťanov v srdci i vo svojich okovách

Ty, ktorý si bol ukrižovaný s Kristom

Ty, ktorý si nemohol byť odlúčený od Kristovej lásky

Ty, ktorý si znášal väzenia a útrapy

Ty, ktorý si znášal väzenia a útrapy

Ty, ktorý si trpel bolesti a nebezpečenstvá

Ty, ktorý si trpel bolesti a nebezpečenstvá

Ty, ktorý si bol ešte v tele uchvátený do neba

Ty, ktorý si oslávil svoju službu

Ty, ktorý si po dokončení svojho behu očakával veniec spravodlivosti

 

Baránok Boží ktorý si obrátil Pavla prenasledovateľa – zľutuj sa nad nami

Baránok Boží, ktorý si korunoval Pavla apoštola – Vyslyš nás Pane

Baránok Boží, ktorý si oslávil Pavla mučeníka – Zmiluj sa nad nami

 

V.Ty si vyvolenou nádobou, svätý Pavol, apoštol.

R.Si hlásateľom pravdy po celom svete.

Modlíme sa – Bože, ktorý si pôsobením apoštola Pavla učil všetky národy Kristovej pravde, prosíme ťa, daj, aby sme pri slávení jeho pamiatky, pociťovali jeho mocný príhovor. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

 

Z knihy – Litánie na rozličné príležitosti

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.