Bože, Otče všemohúci, vševediaci a všemocný Stvoriteľ neba i zeme, ty, ktorý zázračným  a neomylným spôsobom vládneš celému svetu, urob, aby každý človek plnil tvoju najsvätejšiu vôľu a podľa než žil. Prinavráť odveký ustálený poriadok, ktorý si dal stvoreniu. Urob koniec všetkým počinom satana, ktorý chce priviesť k zničeniu celé ľudstvo a svet, ktorý sa usilovne snaží zničiť každého človeka, ktorého si stvoril na svoj obraz a svoju podobu. Ochráň nás, nebeský Otec, pred všetkými jeho nenávistnými činmi, ochráň svet pred vyhubením, všetkými druhmi nešťastí a vojnami. Pozri na Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý za nás daroval n kríži nevinný život, aby nás vykúpil svojou krvou. Prosíme ťa o to na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala, archanjela, anjelov a svätých. Prosíme ťa preto, nebeský Otče, zachráň a osloboď nás z osídel satana, ktoré nám neustále strojí. Pozri, nebeský Otče na našu slabosť a neschopnosť, Preto ťa pokorne prosíme: Príď pomôcť svojmu utrápenému ľudu, urob koniec vlády satana. Svätý Michal archanjel, staň si ešte raz do čela svojho nebeského vojska a so svojím výkrikom ,,Kto je ako Boh?“ príď nám pomôcť v tomto nerovnom boji dobra so zlom, aby znovu zavládol pokoj vo svete. Amen

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.