1.deň

Obdivuhodný Šarbel, tvoje neporušené telo nepodlieha rozkladu a vyžaruje vôňu neba. Príď mi na pomoc a vypros mi u Boha milosť, o ktorú prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, oroduj za mňa.

Pane, ty si dal svätému Šarbelovi milosť viery. Na jeho príhovor mi udeľ milosť žiť podľa tvojich prikázaní a tvojho evanjelia. Lebo tvoje je kráľovstvo moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

2.deň

Svätý Šarbel, mučeník rehoľného života, ty si zakúsil utrpenie a Pán ťa urobil hodným nebeskej slávy. Prihovor sa u neho za mňa a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Dôverujem ti.

Dobrotivý Bože, ty si svätému Šarbelovi dal milosť konať zázraky. Zmiluj sa nado mnou a na jeho príhovor mi daruj to, o čo ťa vrúcne prosím. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

3.deň

Láskavý Šarbel, ty žiariš ako jasná hviezda na nebi Cirkvi. Osvecuj moju cestu a posilňuj moju nádej. Ty neprestajne oslavuješ ukrižovaného Ježiša. Vypros mi u neho milosť o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, vzor mlčanlivosti a trpezlivosti, oroduj za mňa.

Pane Ježišu, ty si posilňoval svätého Šarbela a pomáhal si mu niesť kríž. Na jeho príhovor mi daj odvahu trpezlivo čeliť  ťažkostiam života a silu odovzdane plniť tvoju vôľu. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

4.Deň

Svätý Šarbel, dôvera v teba mi naplň srdce. Vypros mi u Boha milosť o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, záhrada čností, oroduj za mňa.

Bože, ty si svätému Šarbelovi udelil milosť, aby ti bol podobný. Pomáhaj mi rásť v kresťanských čnostiach. Zmiluj sa nado mnou, aby som ťa mohol chváliť naveky. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

5.deň

Bohom milovaný Šarbel, pomáhaj mi, aby som vedel, čo je milé Bohu. Ponáhľaj sa mi na pomoc a zachráň ma. Vypros mi u Boha milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, priateľ Ukrižovaného, oroduj za mňa.

Bože, na príhovor svätého Šarbela vyslyš moju prosbu, zachráň moje úbohé srdce, utíš strápenú dušu a daruj mi svoj pokoj. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

6.deň

Svätý Šarbel, mocný orodovník, jediné tvoje slovo stačí, aby Ježiš odpustil moje neprávosti, zľutoval sa nado mnou a vyslyšal moju prosbu. Vypros mi u Boha milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, radosť neba i zeme, oroduj za mňa.

Bože, ty si vyvolil svätého Šarbela, aby nás ochraňoval. Na jeho príhovor mi udeľ milosť, aby som ťa spolu s ním chválil a oslavoval naveky. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

7.Deň

Milovaný Šarbel, pomocník všetkých núdznych, dôverujem tvojmu príhovoru u Boha. Udeľ mi milosť, ktorú tak veľmi potrebujem (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, hviezda a útecha blúdiacich, oroduj za mňa.

Bože, moje hriechy sú prekážkou pre pôsobenie tvojho milosrdenstva. Udeľ mi milosť konať pokánie a na príhovor svätého Šarbela vráť do môjho srdca radosť. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

8.deň

Svätý Šarbel, ty si pre mňa vzorom modlitby zdržanlivosti a pôstu. S vierou a dôverou ťa prosím, aby si mi pomohol dosiahnuť milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, ponorený v Bohu, oroduj za mňa.

Láskavý Ježiš, ty si priviedol svojho služobníka Šarbela k evanjeliovej dokonalosti. Udeľ mi milosť prežiť svoj život podľa tvojej vôle. Milujem ťa, Bože, Spasiteľ môj. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

9.deň

Svätý Šarbel, keď sa k tebe modlím, moje srdce napĺňa radosť. Pevne verím, že mi u Boha vyprosíš milosti, o ktoré som ťa prosil. Ľutujem všetky svoje hriechy a sľubujem, že sa ich budem chrániť. Vypros mi u Boha milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť prosíš).

Svätý Šarbel, korunovaný slávou, oroduj za mňa.

Pane, ty si vždy vypočul modlitby svätého Šarbela a udelil si mu milosť spojenia s tebou. Zmiluj sa nado mnou vo chvíľach úzkosti a zachráň ma od každého zla, ktoré ma ohrozuje. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

Modlitba k sv.Šarbelovi

Svätý Šarbel, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne, oroduj za nás.

Ty, ktorý si sa zriekol sveta a všetkých jeho pôžitkov, oroduj za nás.

Ty, ktorý prebývaš v sláve Najsvätejšej Trojice a svätých, oroduj za nás.

Osvieť našu myseľ a srdce, rozmnožuj našu vieru a upevňuj našu vôľu. Roznecuj našu lásku k Bohu a k blížnemu. Pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života.

Ty konáš zázraky, keď ťa prosíme, uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádejné. Milosrdne na nás zhliadni, a ak je to v súlade s Božou vôľou a pre naše dobro, vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a pomáhaj nám nasledovať tvoj svätý a čnostný život. Amen

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.