V 26. kapitole Evanjelia podľa Matúša sa píše. 26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ 27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Týmito slovami Ježiš nielenže ustanovil sviatosť kňazstva, ale sa nám aj daroval vo veľkom tajomstve Eucharistie, ktorá je sprítomnením jeho obety na kríži. No aj napriek tomu, že tento dar lásky pochádza od samotného Krista, predsa mnohí pochybujú, či je v tom malom kúsku chleba a vína, Boh skutočne prítomný. A práve na tieto pochybnosti nám Boh dáva odpoveď skrze mnohé zázraky po celom svete. Tu je niekoľko z nich.

1 / LANCIANOzázrak sa udial v roku 750.

Istý baziliánsky mních, vzdelaný, no maloverný, mal pochybnosti, či v premenenej hostii je skutočne Božie telo. Prosil Pána, aby mu dal pevnú vieru. Pri svätej liturgii, po premenení, sa hostia pred zrakmi veriacich premenila na kúsok Božieho Tela a víno na päť hrudiek krvi. Kúsok Tela má vnútri otvor, čo je následkom konania mníchov, ktorí Telo pribili 14 klinčekmi, aby sa nezatvorilo v procese posmrtných kŕčov. 500 rokov po zázraku bol na tomto mieste postavený nový kostol. Päť storočí sa skúmal profesionálnym výskumom tento zázrak. V rokoch 1971 – 1981 sa pri výskume zistilo, že Telo pochádza zo srdca, presnejšie z ľavej komory, obsahuje žily, cievy i rozvetvený bludný nerv.  V Krvi sú prítomné všetky séra, ako v krvi človeka. Každá z piatich hrudiek osamotene váži presne 15,85 g ako aj všetky spolu. Kristus je prítomný celý v každej kvapke či omrvinke. Krvná skupina sa zhoduje s tou na Turínskom plátne – AB.

2 / TRANI zázrak sa udial v roku 1000.

Istá židovka fingovala sväté prijímanie. Premenené Božie telo si priniesla domov a chystala sa Ho upražiť na panvici. Keď začala, z panvice sa obrovským prúdom valila krv, zaliala pivnicu a vyšla na ulicu. Zhrození ľudia  utekali po kňaza, ten premenenú hostiu preniesol v procesii do kostola, odkiaľ bola ukradnutá. Na mieste židovkinho domu dnes stojí kaplnka so zachovanou panvicou a stojanom, ktoré boli použité na znesvätenie.Židovka bola za svätokrádež upálená na hranici. Dnes sa relikvia Božieho Tela – dva kúsky, uchováva v relikviári uloženom v kostole sv.  Ondreja. V r. 1974 sa uskutočnil posledný výskum, lebo hrozilo,  že sa Hostia zničí.

3 / ALATRI – zázrak sa udial v roku 1228.

Istá dievčina, sklamaná v láske, si zašla po radu k čarodejnici. Tá jej poradila ukradnúť Božie Telo a prísť s ním k nej. Dievčina tak urobila, schovala Ho do kôrky chleba. Po troch dňoch, keď sa zberala k čarodejnici, zistila, že hostia sa premenila na ozajstný kúsok tela. Vystrašená sa šla vyspovedať. Ľudia prinášajú premenenú hostiu, ale biskup nevie, aký postoj má zaujať. Pápež mu radí miernosť v treste pre dievča i pre čarodejnicu. Hlavné svedectvo sa dozvedáme z korešpondencie medzi biskupom a pápežom. Biskup kúsok Božieho Tela daroval, ten sa už nenašiel. Relikvia má podobu spáleného Tela.

4 / BOLSENA – zázrak sa udial v roku 1263.

Veľmi zbožný český kňaz putuje k pápežovi, aby mu pomohol s pochybnosťami, či v malom kúsku chleba je skutočne prítomný celý Kristus. Cestou slúži svätú omšu v Bolsene. Tam po premenení sa z hostie valí krv, kvapky dopadajú na korporál, na štyri kamene. Český kňaz odchádza za pápežom, ten mu dáva rozhrešenie a posiela biskupa preskúmať danú záležitosť.  Biskup v pokore berie krvou postriekaný korporál a cestou naspäť už stretáva pápeža s ľudom. Od budúceho roka sa v tomto období na pamiatku slávi sviatok Božieho Tela. Z pôvodného oltára, na ktorom sa stal zázrak, ostala iba menza. Jeden postriekaný kameň sa nosí v relikviári pri procesiách, ostatné sú starostlivo uschované v chráme. Izby Vatikánu zdobia fresky vyobrazujúce tento zázrak.

5 / OFFIDA – zázrak sa udial v roku 1280.

Ricarele čarodejnica radí, že svoje problémy s manželom –tyranom, môže vyriešiť tým, že ukradne premenenú hostiu a spáli ju. Ricarela na svätej omši predstiera sv. prijímanie,  Telo zabalí do šatky a skryje ho na hrudi. Doma Ho vloží do ohniska, no badá na Ňom krv.  Zľakne sa, zabalí Telo do šatky a zakope v maštali. Dobytok 7 dní nechce vojsť dnu a keď napokon vojde, zaujme nezvyčajný postoj okolo miesta, kde je Božie Telo zakopané. Ricarela pristupuje k sv. spovedi so slovami – Zabila som Boha. Kňaz vykope tento poklad a prenáša ho do kostola sv. Augustína. Zlatník poverený výrobou relikviára dostáva vysoké horúčky. Nachádza sa v stave smrteľného hriechu. Vyspovedá sa a až vtedy sa smie dotknúť Božieho tela. K otvoreniu vchodov k relikviáru je potrebných asi osem kľúčov. Je strážený za mohutnou mrežou. 3. mája sa každoročne koná sprievod s relikviárom, žehnajú sa chorí v nemocnici i celé mesto.

6 / VALVASONE – zázrak sa udial v roku 1294.

Pri praní oltárnych plachiet v jazere, videla práčka na vode krvavé škvrny. V záhybe plachty nachádza úlomky premenenej hostie. Prichádza za farárom a do kostola už vchádza spolu s procesiou. Keďže si však na uchovanie relikvií robili nárok viaceré strany, začína sa zdĺhavý proces na cirkevnom súde. Pápež Mikuláš V. nakoniec vydáva bulu, v ktorej nariaďuje uchovať  Telo vo Valvasone pod podmienkou vybudovania chrámu Najsv. Kristovho Tela. V r. 1755 je vyrobený relikviár, plachta v ňom poskladaná na tri časti, zvinutá a pospájaná dvomi zlatými sponami.  Hostia sa premenila na prach už v minulom storočí.

7 / CASCIA – zázrak sa udial v roku 1330.

Chorý prosí o viatikum, kňaz v náhlivosti, akoby bez úcty vkladá Božie Telo medzi stránky Breviára a ide za chorým. Tam otvára breviár a vidí stopy krvi. Ospravedlní sa chorému a náhli sa do kláštora sv. Augustína, kde kázal blahoslavený Šimon. Dáva mu rozhrešenie, ale ponecháva si oba listy Breviáru. Jeden list sa stráca a druhý je prenesený do Baziliky sv. Rity – svätice nemožných vecí.

8 / BATTHYANY, LUDBERG – zázrak sa udial v roku 1411.

Kňaz, ktorého meno sa neuchovalo do našej doby, sa počas slávenia sv. omše dostal do zúfalstva. Kňaz slávil Eucharistiu, ale zapochyboval o transubstancii, teda zmene podstaty chleba a vína na podstatu tela a krvi Kristovej. Práve v tom momente sa víno v kalichu zmenilo na krv. Kňaz dal relikviu zamurovať do zadnej časti hlavného oltára a murára zaviazal mlčaním. Až pri smrti kňaza bolo tajomstvo vyjavené, čo prilákalo do Ludbergu nespočetné davy pútnikov, z ktorých mnohí boli svedkami duchovných i telesných uzdravení. Pápež Július II. dal zázrak preskúmať a pápež Lev X. bullou zo 14. apríla 1513 potvrdil uznanie relikvie a samotného zázraku.

9 / BAGUO DI – zázrak sa udial v roku 1412.

Počas svätej omše kňaz pochybuje, či ozaj dochádza k premene chleba na Telo a vína na Krv. Po premenení vidí, ako sa Krv vylieva z kalicha na korporál. Na sviatok Božieho Tela sa relikvie vykladajú na oltár. Obyvatelia mesta tvoria nádherné obrazce z lupienkov kvetov po celom námestí, kadiaľ prechádza procesia.

10 / SIENNA – zázrak sa udial v roku 1730.

14. augusta, na vigíliu Nanebovzatia, začala v bazilike sv. Františka udalosť, ktorá neskôr prerástla do zázraku. Z baziliky bolo odcudzených 351 premenených hostií v cibóriu. Procesia bola zrušená. O tri dni našiel kostolník všetko neporušené v starej pokladničke. Hostie boli vrátené, neskonzumované, aby sa posilnila viera veriacich. V r. 1914 prebehol najodbornejší výskum. V správe sa píše, že vnútorná časť cibória obsahovala pleseň, zatiaľ čo Hostie nie. A to odporuje prirodzeným zákonom. Kryštál bol menej odolnejší voči plesni ako chlieb…

11 / SOKOLKA- zázrak sa udial 12. októbra 2008. 

Príbeh veľmi podobný príbehu v Legnici. Počas svätej omše, kňazovi padla Hostia. Umiestnená bola v špeciálnej nádobe, no ona sa úplne nerozpustila a na jej pozostatkoch sa objavilo krvavé miesto. Štúdie patopsychológov ukázali, že ide o ľudské srdcové tkanivo a jeho majiteľ má AB krvnú skupinu (tá istá krvná skupina bola objavená na Turínskom plátne). Zázrak bol v súčasnosti uznaný na diecéznej úrovni – Svätá stolica stále prešetruje túto záležitosť.

3 / TIXTLA (Mexiko).

Dňa 21. októbra 2006 sa začína mexický prípad, keď otec Leopoldo Roque, farár farnosti sv. Martina z Tours, požiadal otca Raymunda Reynu Estebana, aby viedol duchovné cvičenia pre farníkov. Keď otec Leopoldo a ďalší kňaz rozdávali prijímanie, rozdávať pomáhala aj rehoľná sestra, ktorá bola na ľavej strane otca Raymunda, zrazu sa obrátila k nemu s „pixidou“ obsahujúcou posvätné častice a pozrela sa na kňaza s očami plnými sĺz, čo okamžite pritiahlo pozornosť celebranta: hostia, ktorú sa chystala podať dáme, ktorá čakala na Eucharistiu začala vylučovať červenkastú substanciu. Analyzovaná načervenalá látka zodpovedá krvi, v ktorej je hemoglobín a DNA ľudského pôvodu.

  1. Dve štúdie vykonané významnými súdnymi odborníkmi s rôznymi metodikami preukázali, že látka pochádza z vnútra, s absolútnym vylúčením hypotézy, že by ju niekto mohol umiestniť z vonkajšieho prostredia.
  2. Krvný typ je AB.
  3. Mikroskopická analýza zväčšenia a prenikania ukazuje, že nadprirodzená časť krvi bola od októbra 2006 koagulovaná. Základné vnútorné vrstvy okrem toho odhalili vo februári 2010 prítomnosť čerstvej krvi.
  4. Našli tiež neporušené biele krvinky, červené krvinky a aktívne makrofágy, ktoré pohlcujú lipidy. Dané tkanivo sa zdá byť roztrhané s mechanizmom obnovy presne tak, ako sa vyskytuje v živom tkanive.
  5. Ďalšia histopatologická analýza určuje prítomnosť proteínových štruktúr v stave zhoršenia, čo naznačuje mezenchymálne bunky, veľmi špecializované bunky charakterizované zvýšenou biofyziologickou dynamikou.
  6. Imunohistochemické štúdie odhaľujú, že zistené tkanivo zodpovedá svalu srdca (Myokard).

FERRARA – 28. 3. 1171

Veľká noc. Kňazi slúžia svätú omšu. V momente lámania chleba vystrekujú tisícky kvapiek krvi na klenbu nad oltárom. Videli to kňazi, videl to Boží ľud. Zázrak sa udial v malom kostolíku, dnes je na tom mieste veľký chrám toho istého mena, s majestátnym oltárom. Na klenbe dodnes vidieť kvapky krvi, aj keď nikdy na nich nebol vykonaný žiaden výskum.

TURÍN – r. 1453

4. 6. 1453 jeden z vojakov ukradol monštranciu s Božím Telom. Ukryl ju do vreca a položil na osla.  5. 6. traja vojaci zbadajú vo vreci monštranciu. 6. 6. osol spadne na námestí, vrece sa roztrhne, monštrancia sa vznáša k nebu. Hostia sa vymaní z monštrancie a kým monštrancia pomaly padá na zem, Hostia je zavesená vo vzduchu. Prichádza biskup s kalichom a v modlitbe prosí, aby doň Božie Telo zostúpilo.  Keď sa tak stalo, uložili Ho v katedrále. Relikvia v podobe kalicha sa stratila. Hostia bola po dvoch storočiach skonzumovaná. Nariadila to sv. stolica s odôvodnením, aby Boh nebol nútený robiť večný zázrak.

VEROLI – 26. 3. 1570

Veľkonočná nedeľa, kostol sv. Erasma. Premenená hostia sa na noc necháva na oltári k adorácii. V kalichu, prikrytá paténou. O druhej hodine v noci z kalicha prúdi silné svetlo a nad ním žiari jasná hviezda. Asi pol hodiny mal každý z prítomných odlišné vízie. To isté sa udialo aj na druhý deň. Od prítomných sa zachovali písomné svedectvá pod prísahou. Po 112 rokoch bola Hostia skonzumovaná. Kalich aj paténa sú zachované. Procesia sa každoročne koná v ten deň, pokračuje za súmraku a končí v noci.

PATIERNO- r. 1772

Sám sv. Alfonz, biskup v kostole sv. Agáty, potvrdzuje tento zázrak. V jednu januárovú noc bolo z Bohostánku ukradnutých asi 100 hostií.  Ľudia sa nazdávali, že zlodeji sa ich na blízku zbavili. A mali pravdu. Nezávislé osoby mali rôzne od seba nezávislé videnia. Zvlášť pozoruhodné bolo svedectvo malého Jozefa, ktorý tvrdil, že videl mnoho lúčov vyvierať z jedného miesta. A skutočne, na hnojisku, po 31 dňoch, boli na základe vízií ľudí objavené Hostie. Na pamiatku tejto udalosti sa o pár rokov neskôr postavil nový kostol. Žiaľ, v noci z 23. na 24. októbra 1978 bol relikviár ukradnutý a nik o ňom už nič nepočul.

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.