„Počas každej svätej omše sa v čase premenenia pozerá na nás nebeský Otec cez svojho Syna. Vidí nás ružovými okuliarmi. Vtedy sme milovaniahodní, dokonalí… Je to pre nás mimoriadna chvíľa vzťahu k Bohu Otcovi prostredníctvom Krista.“ Fulton J. Sheen

Dobrotivý Pane, Ježišu Kriste, Ja hriešnik s veľkou bázňou sa opovažujem pristúpiť k stolu tvojej vznešenej hostiny. Nespolieham sa na svoje zásluhy, ale dôverujem tvojmu milosrdenstvu. Moje srdce i telo sú poškvrnené mnohými previneniami a neustrážil som si dostatočne svoju myseľ a jazyk.

Dobrotivý Bože, pred tvojou velebnosťou sa trasiem, ja, bedár plný úzkosti; utiekam sa k tebe, prameňu milosrdenstva, ponáhľam sa k tebe, aby si ma uzdravil a dávam sa pod tvoju ochranu. Prosím ťa, buď  mi Spasiteľom, veď by som neobstál pred tvojim súdom. Pane, ukazujem ti svoje rany a odhaľujem pred tebou svoju biedu. Viem, že som veľmi hriešny a preto sa obávam. Dúfam však v tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Pane Ježišu Kriste, večný Kráľ, Boh a človek, zhliadni na mňa očami svojho milosrdenstva, veď si bol ukrižovaný pre človeka. Vyslyš ma, keď dúfam v teba. Zmiluj sa nado mnou, som sama bieda a hriech; veď nikdy sa nevyčerpávajú prúdy tvojho milosrdenstva.

Buď pozdravená, spasiteľná obeta, prinesená za mňa a za celé ľudské pokolenie na dreve kríža. Buď pozdravená vznešená a predrahá krv, čo si vytiekla z rán môjho ukrižovaného Pána a zmyla si hriechy celého sveta.

Pane rozpomeň sa na svoje stvorenie, ktoré si vykúpil svojou krvou. Ľutujem , že som zhrešil, túžim napraviť, čím som sa previnil.

Najdobrotivejší Otče, osloboď ma od všetkých mojich neprávostí a hriechov, aby som si s čistou mysľou a telom zaslúžil prijať Najsvätejšiu sviatosť. A daj, aby ma toto sväté požívanie Tela a Krvi, ktoré ja nehodný, túžim prijať, oslobodilo od hriechov, dokonale očistilo od previnení aby zahnalo nečisté predstavy, vzbudilo dobré myšlienky, bolo spasiteľným prameňom tebe milých skutkov a najistejšou ochranou duše i tela pred osídlami mojich nepriateľov. Amen.

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.