Pane, zmiluj sa.   Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.   Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.   Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,…

Duch Svätý, Bože,…

Svätá Trojica, jeden Boh,…

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.

Blahoslavený Carlo, dôverujúci v Božie milosrdenstvo…

Blahoslavený Carlo, horlivý šíriteľ úcty k Najsvätejšej Eucharistii…

Blahoslavený Carlo, apoštol častého svätého prijímania…

Blahoslavený Carlo, apoštol sviatosti zmierenia…

Blahoslavený Carlo, apoštol modlitby posvätného ruženca…

Blahoslavený Carlo, žijúci podľa Božieho slova…

Blahoslavený Carlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom…

Blahoslavený Carlo, túžiaci pritiahnuť všetkých ku Ježišovi…

Blahoslavený Carlo, vidiaci Krista v každom človeku…

Blahoslavený Carlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji…

Blahoslavený Carlo, šíriteľ novej evanjelizácie…

Blahoslavený Carlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu…

Blahoslavený Carlo, pomocník pri správnom používaní internetu…

Blahoslavený Carlo, priateľ migrantov a chudobných…

Blahoslavený Carlo, tešiteľ ľudí bez domova…

Blahoslavený Carlo, vnímavý k problémom svojich kamarátov…

Blahoslavený Carlo, vzor študentov…

Blahoslavený Carlo, príklad skromnosti…

Blahoslavený Carlo, povzbudenie pre trpiacich a ťažko chorých…

Blahoslavený Carlo, obetujúci svoje utrpenie za Svätého Otca a Cirkev…

Blahoslavený Carlo, príklad života pre mladých…

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, blahoslavený Carlo,

aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Všemohúci Bože, ktorý si do tvojich svätých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu, – daj, aby sme na orodovanie a podľa príkladu blahoslaveného Carla Acutisa  kráčali po ceste evanjelia a verne ťa nasledovali. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

„Život je skutočne krásny iba vtedy, ak sa nám podarí dať Boha na prvé miesto.“

Imprimatur:  Mons. Ján Kuboš, biskup, spišský diecézny administrátor, č. 07/2021, zo dňa 04.10.2021

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.