Môj milovaný Ježišu,

Prinášam ti chudobu tvojich kňazov, aby si ich obohatil.

Prinášam ti prázdnotu tvojich kňazov, aby si ich naplnil.

Prinášam ti chlad tvojich kňazov, aby si ich zapálil.

Prinášam ti samotu tvojich kňazov, aby si ich objal.

Prinášam ti bolesti tvojich kňazov, aby si ich potešil.

Prinášam ti  choroby tvojich kňazov, aby si ich vyliečil.

Prinášam ti  nečistoty tvojich kňazov, aby si ich obmyl.

Prinášam ti nahotu tvojich kňazov, aby si ich zahalil.

Prinášam ti ticho tvojich kňazov, aby si k nim prehovoril.

Prinášam ti  zlomenosť tvojich kňazov, aby si ich narovnal.

Prinášam ti nemohúcnosť tvojich kňazov, aby si ich uzdravil-

Prinášam ti  ničotu tvojich kňazov, aby si pre nich bol všetkým.

Prinášam ti  temnotu tvojich kňazov, aby si ich osvecoval

Prinášam ti zatrpknutosť tvojich kňazov, aby si im dal okúsiť svoju sladkosť.

Prinášam ti  zápasy tvojich kňazov, aby si v nich zvíťazil.

Odovzdávam ti slepotu tvojich kňazov, aby si im dal jasný zrak.

Prinášam ti  únavu tvojich kňazov, aby si bol ich odpočinkom.

Prinášam ti smäd tvojich kňazov, aby si ho uhasil.

Prinášam ti  strach tvojich kňazov, aby si im dodal odvahu.

Odovzdávam ti pochybnosti tvojich kňazov, aby si v nich posilnil vieru.

Prinášam ti skľúčenosť tvojich kňazov, aby si do nich vlial nádej.

Prinášam ti smútok tvojich kňazov, aby si bol ich radosťou.

Prinášam ti všetkých tvojich kňazov, najmä tých, ktorí prechádzajú agóniou, ktorí sa nachádzajú uprostred duchovného zápasu, a tých, čo sú pokúšaní k hriechu proti viere a nádeji.

Prinášam ti smrť tvojich kňazov, aby si bol ich večným životom. Prinášam ti  všetkých tvojich kňazov, pre ktorých sa tvoja prítomnosť v Najsvätejšej sviatosti stala ľahostajnou, všednou a zanedbanou.

Milovaný Pane Ježišu, zmiluj sa nad tými tvojimi kňazmi, ktorých myseľ potemnela, srdce vychladlo a ktorí podľahli zvodom sveta, únave tela a úkladom diablovým. Zachráň ich, ó Ježišu, lebo sú tvoji a ty svojich vlastných nezaprieš. Amen  

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.