Kontakt

Kontakt:


Email – Dejvid.Holubjak@gmail.com

Facebook – Kristoterapia

Instagram – david.holubjak


 

,,Rob toľko dobra, koľko len môžeš. Všetkými možnými prostriedkami, všetkými možnými spôsobmi, na všetkých možných miestach, vo všetkých možných časoch, pre všetkých možných ľudí, dokiaľ len budeš vládať….“ John Wesley 18 str.