Kontakt:


Email – kristoterapiablog@gmail.com

Facebook – Kristoterapia https://www.facebook.com/Kristoterapia

Instagram – kristoterapia https://www.instagram.com/kristoterapia/


,,Rob toľko dobra, koľko len môžeš. Všetkými možnými prostriedkami, všetkými možnými spôsobmi, na všetkých možných miestach, vo všetkých možných časoch, pre všetkých možných ľudí, dokiaľ len budeš vládať….“ John Wesley 18 str.