„Zapamätajte si: hriešnik, ktorý sa hanbí konať zlo, je bližšie k Bohu než spravodlivý, ktorý sa hanbí konať dobro.“

Sv. páter Pio