Blahoslavená matka, ktorá dala svojim deťom život nielen pri pôrode, ale dáva im ho neustále.

Blahoslavená matka, ktorá miluje svoje deti, ale svojou láskou ich nespútava.

Blahoslavená matka, ktorá vie, že deti nie sú jej vlastníctvom, ale darom aj pre druhých.

Blahoslavená matka, ktorá vie byť pri výchove nežná a zároveň pevná.

Blahoslavená matka, ktorá dáva deťom zakúsiť lásku, úctu a ohľaduplnosť.

Blahoslavená matka, ktorá učí deti nezištnosti a naučí ich hovoriť  „prosím“ a „ďakujem“ .

Blahoslavená matka, ktorá má čas pre svoje deti, ale i pre svoju dušu.

Blahoslavená matka, ktorá sa vie s deťmi modliť a žije podľa evanjelia.

Blahoslavená matka, ktorá dokáže vytušiť ťažkosti svojich detí a vie im byť na blízku útechou i pomocou.

Blahoslavená matka, ktorá bdie nad svojimi deťmi, ale zároveň ich necháva ísť vlastnou cestou.

Blahoslavená matka, ktorá prežíva so svojimi deťmi radosti i bolesti, úspechy i nezdary.

Blahoslavená matka, ktorá neučí svoje deti, aby boli vo všetkom najlepšie, ale aby sa stávali čoraz lepšími.

Blahoslavená matka, ktorá vie, že deti sú sejbou budúcnosti.

Blahoslavená matka, ktorá je rada, že je matkou.

Zdroj: Paulínky

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.